آموزش ساخت کویل – محاسبات تعداد دور و …

آموزش ساخت کویل : در این مقاله سعی داریم که محاسبات مربوط به ساخت کویل را به روشی ساده ارائه نمائیم. به نحوی که با صرف زمان کمی قبل از ساخت کویل یک پیش زمنیه مناسب داشته باشیم و از به هدر رفتن منابع (سیم) جلوگیری کنیم. برای این کار مثل همیشه از محاسبه گر […]

آموزش انواع سیم برای ساخت کویل

انواع سیم برای ساخت کویل سیمها به چه فرمی استفاده میشوند؟ برای بررسی انواع سیم برای ساخت کویل باید توجه داشت که سیمها هم با فرم اولیه خود به تنهایی استفاده میشوند و هم با اتصال به یکدیگر تشکیل فرم های جدیدی میدهند مانند کلپتون و … بعضی از این فرمها در حالت تنظیم وات […]

(0)
0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.

X
WhatsApp chat